BASIN AÇIKLAMASI; COVİD-19 SALGINI

BASIN AÇIKLAMASI; COVİD-19 SALGINI

Saygıdeğer Meslektaşlarımız, Değerli Halkımız,  

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de büyük bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkan COVID-19 salgını sürecinde, Manisa Tabip Odası olarak, Türkiye’de pozitif olgu bildirilmesinden önceki günlerden başlayarak gözlem, yerinde inceleme, bilgilendirme ve önerilerle sürece müdahil olma görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. 

Bu süreçte Türkiye genelinde ve özellikle Manisa ilinde sorunlar ve bunların çözümlerine yönelik uygulamalarımız, görüşlerimiz aşağıda sıralanmıştır:


1- Hem Türkiye genelinde, hem de ilimizde kesin tanı konmuş veya şüpheli olguların sayısı, yoğun bakım desteğine gerek olan hasta sayısı ve Tanılı/şüpheli olguların yerleşim dağılımı ile ilgili bilgilere ulaşmakta büyük zorluk çekilmektedir. Bilgilendirme eksikliği, belirsizliğe, bilgi kirliliğine neden olmakta ve hem halkta, hem sağlık çalışanlarında kaygıya, karamsarlığa yol açmaktadır. Bununla ilgili olarak, ilimizde bulunan sağlık kurumu yöneticileri ile mülki amirlerin gerekli bilgileri güvenilir ağızdan şeffaflıkla bildirmeleri, süreci yönetmekte yararlı olacaktır.


2- Manisa Tabip Odası,  Yönetim Kurulu ile koordinasyon içinde çalışmak üzere il çapında COVID-19 izleme grubu kurmuş; ilimizdeki sorunlara, uygulamalara ve mevzuata yönelik bilgi akışını sağlama görevini üstlenmiştir.


3- COVID-19 salgını ile mücadelede en ön sırada savaşan sağlık çalışanlarının sağlığını korumak, birinci öncelik olmalıdır. Bununla ilgili olarak aile sağlığı merkezleri başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarına yeterli  sayıda, standartlara uygun kişisel koruyucu ekipmanların temin edilmesi ve bunun sürekliliğinin sağlanması şarttır. Bu konuda Manisa Tabip Odası, sahadaki hekimlerin bildirdiği eksikleri ve yaşanan sorunları İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletmiş, konunun takipçisi olmuştur. Halen odamız, her bir hekime/kuruma malzeme temini konusunu gündemde tutmaktadır. 


4- Sağlık çalışanlarının görevlendirmeleri sırasında, hekim ve hekim dışı personele bilgilendirme ve uygulama eğitimlerinin verilmesi gereklidir. Ayrıca, görevlendirilen personelin günde 12 saati geçmeyecek ve yıpranmalarına izin vermeyecek şekilde bir çalışma planı içinde organize edilmesi çok önemlidir. Bu şekilde iş gücünün verimli kullanımı sağlanacak, enfeksiyon kapma riski azaltılacaktır. 


5- Sağlık çalışanlarından barınma ihtiyacı olanlara kalacak yer temini konusu Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ile konuşulmaktadır.  Şu anda Manisa Öğretmenevi ‘nin kapasitesinin dolduğu bilinmekte ve yeni seçenekler yaratmak üzere görüşmeler sürmektedir.  Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi çalışanları için Uncubozköy’de Nihal Akcura Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonu tahsis edilmiştir.


6- COVID-19  enfeksiyonu kuşkusuyla gönderilen testler, çok geç sonuçlanmakta ve bildirilmektedir. Bu durum, algoritmaların uygulanmasında ve hastaların tedavisinde gecikmelere yol açmakta, sağlık çalışanlarında ise enfeksiyona yakalanma riskini artırmaktadır. Testlerin yaygınlaştırılması konusundaki ısrarımız sürmektedir.  Manisa ili için,  teknik olarak testleri yapabilir yetkinlikte olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde testlerin en kısa zamanda uygulanmasını bekliyoruz.


7- MHRS sistemi ve randevulu poliklinik hizmetlerinin azalmakla birlikte sürüyor olması,  ertelenebilir sağlık hizmeti talebiyle hastaneye gelenlerin geri çevrilmeden rutin işleyiş içinde ele alınmaları, hastaneleri enfeksiyonun yayılım yerleri haline getirmektedir. Bu konuda yerel yönetimler ve sağlık kurumları halka daha sık ve daha vurgulu biçimde bilgilendirme mesajları göndermelidir. 


8-  112 hattının aynı zamanda 65 yaş üstü vatandaşlara vefa hattı olarak kullanılması, bu hatta aşırı yoğunluğa yol açmaktadır. 112 hattının sadece acil sağlık hizmeti talebi ile ilgili kullanılması hastalara müdahaleyi hızlandıracaktır. 


9- Manisa ilinde büyük askeri kışlaların yer alması, asker celp-terhis dönemleri ve asker sevkiyatı dönemlerinde daha ileri bir hassasiyet gösterilmesini gerektirmektedir.  Asker uğurlamaları, kalabalık gruplarla askerleri kışlaya teslim etmeye gelinmesi gibi uygulamalar, enfeksiyonun yayılması açısından son derece sakıncalıdır. Manisa Tabip Odası bu konuda il mülki idarelerini uyarmaya, kışlaya teslim olacak askerlerin ilk kontrolünün yapılması ve şüphelilerin izleme alınması konusunu gündemde tutmaya devam etmektedir.


10- Yurtdışından ve son dönemde il dışından gelen vatandaşlar ile evde karantinada olan kişilerin izlemleri aile hekimleri tarafından yapılmakta, bunun için hafta sonu dahil aralıksız hizmet verilmektedir. Bu durum aile hekimleri açısından büyük iş yükü oluşturmaktadır.  Ayrıca COVID-19 enfeksiyon riskine karşı vatandaşların aile sağlığı merkezlerine gitmekten kaçınması sonucunda uygulanamayan performansa dayalı işlemlerde performans kesintisi yapılmamalı, bu zor süreçte aile hekimleri gelir kaybı korkusu yaşamamalıdır.


11- Aile hekimlerinin Covıd-19 kuşkusu ile izleme/karantinaya alınması halinde kullanacakları iznin ücretlerinde kesintiye yol açmaması için gereken düzenlemeler yapılmalıdır. 


12- Sorunlara bütünlüklü bir çözüm için Tabip Odası, Eczacılar Odası, Diş Hekimleri Odası başta olmak üzere sağlıkla ilgili meslek örgütlerinin İl Pandemi Kurulları’na dahil edilmesi gerekmektedir. 


MANİSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

“HASTANE BAHÇESİNDE ACİL TIP UZMANI ÖLÜ BULUNDU” HABERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA Önceki

“HASTANE BAHÇESİNDE ACİL TIP UZMANI ÖLÜ BULUNDU” HABERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

BASIN AÇIKLAMASI; MANİSA SARUHANLI DEVLET HASTANESİ ÇALIŞANLARINA  COVID-19 BULAŞI VE TALEPLERİMİZ  Sonraki

BASIN AÇIKLAMASI; MANİSA SARUHANLI DEVLET HASTANESİ ÇALIŞANLARINA COVID-19 BULAŞI VE TALEPLERİMİZ

Basın bültenine abone olun

Son gelişmelerden anında haberdar olmak için basın bültenine abone olun.