BASIN AÇIKLAMASI; HEKİME ŞİDDET DURMAK BİLMİYOR!

BASIN AÇIKLAMASI; HEKİME ŞİDDET DURMAK BİLMİYOR!

HEKİME ŞİDDET DURMAK BİLMİYOR,

Gün geçmiyor ki sağlıkta şiddet haberi almadığımız bir gün geçirmiyoruz. Geçtiğimiz iki gün içinde iki meslektaşımız kendilerine başvuran kişiler tarafından makaslı-bıçaklı saldırıya uğramış ve ciddi şekilde yaralanmışlardır. Bursa da makaslı saldırıya uğrayarak yaralanan Acil Hekimi Dr. İlknur Çelik, Mersinde darp edilen Aile hekimi Dr. Ahmet Öztürk meslektaşlarımıza geçmiş olsun derken, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz.

Sağlıkta gittikçe artan ve kayıtlara geçen rakamlara bakıldığında günde ortalama 30 sağlık çalışanı sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Sağlıkta şiddetin artmasının en temel nedeni sağlıkta dönüşüm adı altında uygulanan sağlık politikaları ile sağlık çalışanının şiddete açık bir duruma gelmiş olmasıdır. Bakılan hasta sayısının 5 kat arttığı buna karşın sağlık personelinin 1,5 kat arttığı bu dönüşüm sürecinde bir taraftan beklentilerin sürekli yüksek tutulması, diğer yandan sağlık çalışanlarının özellikle de hekimlere yönelik değersizleştirici tutum ve davranışlar şiddete zemin hazırlamıştır.

Meslektaşlarımıza geçtiğimiz günler de yapılan fiziksel şiddetin bir nedeni olarak ta istirahat raporu taleplerinin karşılanmaması olmuştur. Hasta olmadığı halde değişik nedenlerle değişik dönemlerde artan rapor talepleri hekimler üzerinde bir baskı oluşturmaktadır. Rapor talebinde bulunanların bir kısmı bunu bir hak gibi görürken bir kısmı baskı yoluyla bu raporları alma yoluna gitmektedirler. Talepleri karşılanmayınca öfkelenmekte ve şiddete yönelmektedirler. Okullarda derslerin de bittiği son dönem özellikle sınava hazırlanan öğrenciler rapor için yönlendirilmektedir. Bu milli eğitim tarafından çözülmesi gereken bir sorun iken, sorunu hekim raporu ile çözmeye çalışmak kabul edilebilir değildir. Bu duruma yönelik rapor verilmesinin yasal olmadığı, verildiğinde cezai müeyyidesinin olacağı daha önceki yıllarda hatırlatılmasına rağmen halen hekimler üzerinde bu baskı sürmektedir ve işin daha vahimi okullarda idareciler ve eğitimciler de öğrencileri bu yola yönlendirme yapmaktadırlar. Kendileri, okula artık gelmesi gerekmeyen öğrenciyi var yazma sorumluluğunu almayıp, rapor alın diyerek, hekimleri sahte rapor vermeye zorlamalarını da ayrıca etik bulmuyoruz.

Manisa Tabip Odası olarak meslektaşlarımıza yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz

Hekime ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sona erdirilmesi adına Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” önerisinin bir an önce TBMM de görüşülerek yasalaşmasını talep ediyoruz.

Dr. Hasan Semih BİLGİN

Manisa Tabip Odası Başkanı

“HASTANE BAHÇESİNDE ACİL TIP UZMANI ÖLÜ BULUNDU” HABERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA Önceki

“HASTANE BAHÇESİNDE ACİL TIP UZMANI ÖLÜ BULUNDU” HABERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

BASIN AÇIKLAMASI; ASKERİ BİRLİKLERDEKİ GIDA ZEHİRLENMELERİ Sonraki

BASIN AÇIKLAMASI; ASKERİ BİRLİKLERDEKİ GIDA ZEHİRLENMELERİ

Basın bültenine abone olun

Son gelişmelerden anında haberdar olmak için basın bültenine abone olun.