DUYURU; Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu

DUYURU; Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Bursa Tabip Odası tarafından 27-28-29 Mart 2020 tarihlerinde, Bursa'da Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu gerçekleştiriliyor.

            Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri'nin (BBSH) yeri, yaratabildiği sonuçlar nedeniyle, özeldir. BBSH, politik iradeye ve gereksinimimine bağlı olarak yapılandırılmakla birlikte, temel niteliklerden ödün verilemeyecek bir sağlık hizmetidir.

            Türkiye'de, 1980'lerin sonlarında belirginleşmeye başlar ve 2003'te yeni adı, Sağlıkta Dönüşüm Programı olarak duyurulan “sağlık reformu”; BBSH ve tüm sağlık hizmetlerini olumsuz etkilemiyor.Temel uygulama, sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi ve gerekliliği olan bu uygulama, toplumun sağlığında da değişime yol açmıştır.

            Neoliberal dönemin bu vahşi hizmetler, devlet, nitelikli kamu hizmeti sunumundan çekilmiştir. Kamu, birinci basamak sağlık hizmeti sunumunu bile terketmiş, Bakanlık, denetleme de dahil olmak üzere, tüm temel işlevlerini özel sektöre aktarmış, kalanını da devretme çabası içindedir.

            Sağlık piyasalaştırılması, BBSH'nin Toplumun şartlarını karşılayamadığını Gösterir. Yaşanan sorunların ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışılmaya ve sorunu azaltacak, ortadan kaldıracak şekilde geliştirmeye gereksinim vardır. Sempozyum da var olan gereksinim gözününe göre planlanmıştır.Sempozyum'da aile hekimliğinden cezaevi hekimliğine, işyeri hekimliğinden kurum hekimliğine, birinci basamak hekimliğinin tüm nedenleriyle birlikte geçirilmeye ve çözüm önerileri geliştirilmeye çalışmaktadır.

            Sempozyum'a tabip odalarımızın katkısı, geniş hekim kitlesiyle faaliyetı çok değerlidir.

            Saygılarımızla,

            Dr. Bülent Nazım Yılmaz

            TTB Merkez Konseyi

            Genel Sekreteri

“HASTANE BAHÇESİNDE ACİL TIP UZMANI ÖLÜ BULUNDU” HABERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA Önceki

“HASTANE BAHÇESİNDE ACİL TIP UZMANI ÖLÜ BULUNDU” HABERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

BASIN AÇIKLAMASI; 2019 yılının son günlerinde yine şiddet yine ölüm... Sonraki

BASIN AÇIKLAMASI; 2019 yılının son günlerinde yine şiddet yine ölüm...

Basın bültenine abone olun

Son gelişmelerden anında haberdar olmak için basın bültenine abone olun.