“Mücadele Ağı Örüyoruz” BASIN AÇIKLAMASI

“Mücadele Ağı Örüyoruz” BASIN AÇIKLAMASI

  BASINA VE KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR   Geleneksel olarak belirli aralıklarla yapılan Ege Tabip Odaları toplantısı Akyaka Yücelen Otelde, Muğla Tabip Odası ev sahipliğinde 22-23 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta-Burdur, Afyon ve Antalya Tabip Odası temsilcileri katılmıştır. Türkiye’deki sağlığın durumunun konuşulduğu toplantıda; kamu hastaneler birliği ve afiliasyon uygulamalarıyla sağlığın ticarileştirildiği, tıp fakültelerinin özerkliğinin ortadan kaldırıldığı, tıp eğitiminin ikinci plana atıldığı, performans paylaşımının sağlık çalışanları arasındaki barışı bozduğu, halkın sağlık hakkına ulaşımının katkı ve katılım payları ve benzer durumlarla zorlaştırıldığı, bu duruma tabip odaları olarak seyirci olamayacağımızın bilinmesi gerektiği vurgulandı. I. basamak sağlık hizmetlerinin bir ekip faaliyeti olmaktan çıkarılıp aile hekimi ve çalışanın sırtına yüklendiği, aile hekimlerinin çalışma şartlarının gün geçtikçe ağırlaştırıldığı, esnek çalışma adı altında sabah 08.00 Akşam 20.00 mesai dayatmasının kabul edilemeyeceği, aile hekimlerine yüklenen angaryaların dayanılamaz boyutlara ulaştığı, ilgililerin bu durumu bir an önce fark etmelerini sağlamanın çabası içerisinde olacağımızı belirtmek istiyoruz. Özellikle mevcut iktidar döneminde, bilimsel ve kanıta dayalı tıp uygulamalarının değersizleştirilmesi yönünde girişimlerin yoğunluk kazandığı görülmektedir. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp başlıkları adı altında üzerlerine vazife olmayan kişi/kişilerin ilerde telafisi mümkün olmayacak bir şekilde sertifikasyon programlarıyla hastalara/hastalıklara müdahalelerine yol açacak uygulamalara seyirci kalınmayacaktır. Sağlık ortamı üfürükçülere, sülükçülere, hacı ve hocalara bırakılmayacaktır. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her geçen gün arttığı ülkemizde hedef gösterilmekten, kimliğimizin değersizleştirilmesinden, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin önemsizleştirilmesinden, toplumsal saygınlığımıza gölge düşürülmesinden patlama noktasına geldiğimizin bilinmesini istiyoruz. Can güvenliği, iş güvencesi, çalışma ortamlarımızın iyileştirilmesi, iş barışını bozacak girişimlerden kaçınılması ve insanca yaşayabileceğimiz emekliliğimize de yansıyacak ücretlendirme sistemini getirilmesini talep ediyoruz. Bu taleplerimizin karşılık bulmaması durumunda üretimden gelen gücümüz de dâhil olmak üzere odalar olarak üzerimize düşeni yapacağımızın bilinmesini istiyoruz. Sürekli yaşıyor olmamıza rağmen deprem, iş kazaları/cinayetleri ve savaş gibi olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinin sunumunda ülke olarak sıkıntılar yaşamaktayız. Savaş başta olmak üzere tabip odaları olarak olağan dışı durumlara hazırlıklı olma durumundayız. Başta çocuk ve kadınlarımız olmak üzere savaşın etkilerinden insanlarımızı korumak, emperyal güçlerin savaş çığırtkanlıklarına karşı durmak, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya yaratmak için güçlerimizi birleştirmenin önemini biliyoruz. Soma, Ermenek başta olmak üzere iş cinayetlerinin ve çevre katliamlarının sorumlularını yakından tanıyoruz; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında tabip odalarını ve Türk Tabipleri Birliğini etkisizleştirme girişimlerinin faturalarını toplum olarak çok ağır ödeme durumunda bırakıldık. Buradan bir kez daha haykırıyoruz: ücretini işverenden alan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve denetçilerle işçi sağlığı ve iş güvenliği sorununu çözemezsiniz. Kamuyu tamamen devre dışı bırakan taşeron sistemiyle iş cinayetlerini önleyemezsiniz. Gölgesinden korkan bir yaklaşımla çalışanları sendikasızlığa, örgütsüzlüğe sürükleyemezsiniz. Ege Tabip Odaları olarak çatı örgütümüz Türk Tabipleri Birliği, diğer meslek örgütleri, sendikalar, partiler, sivil toplum örgütleri ve halkımızla birlikte bir mücadele ağı örme kararlılığımızı bir kez daha haykırıyoruz!...   EGE BÖLGE TABİP ODALARI   Çanakkale Tabip Odası Balıkesir Tabip Odası Manisa Tabip Odası İzmir Tabip Odası Aydın Tabip Odası Denizli Tabip Odası Isparta-Burdur Tabip Odası Afyon Tabip Odası Antalya Tabip Odası Uşak Tabip Odası Muğla Tabip Odası

“HASTANE BAHÇESİNDE ACİL TIP UZMANI ÖLÜ BULUNDU” HABERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA Önceki

“HASTANE BAHÇESİNDE ACİL TIP UZMANI ÖLÜ BULUNDU” HABERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

MTO Yönetim Kurulumuz CBÜ Rektörü Prof.Dr.A.Kemal Çelebi'yi ziyaret etti Sonraki

MTO Yönetim Kurulumuz CBÜ Rektörü Prof.Dr.A.Kemal Çelebi'yi ziyaret etti

Basın bültenine abone olun

Son gelişmelerden anında haberdar olmak için basın bültenine abone olun.