Pratisyen Hekimlik kol toplantı raporu

Pratisyen Hekimlik kol toplantı raporu

11.05.2019 Ankara’da düzenlenen Pratisyen Hekimler Kol Toplantısı’na odamız adına Dr. Rahmi SEVER katılmıştır.

Ankara, Antep, Urfa, İstanbul, Manisa, Diyarbakır’dan toplam 12 kişi katılmıştır.

I.Yürütme Kurulu:

1-Bursa Çalıştayı’nda hazırlanan TTB 1. Basamak Bildirgesinin hazırlanması ve Ekim/Kasım 2019 toplantısına sunulması,

2-Aile Hekimliği Kolu ile birlikte genel toplantılar yapılabilmesi için hazırlıklar yapılması,

3-22. Kongrenin yapılması,

II.Odalar:

1-Ankara: Oda çalışmalarına hekimlerin ilgisizliğini aşabilmek için eğitim ve sosyal faaliyetlerden yararlanılması,

2-Manisa: Pratisyen Hekimler ve Aile Hekimlerinin çalışmalarının iki ayrı koldan yürütülmesi güç kaybına neden olmaktadır. Bunu aşmak üzere Birinci basamak Kolu adı altında birlikte çalışılması,

III.  Acil Sağlık Hizmetleri(Adana Sunusu):

Çalışanlar açısından;

Özel Hastaneler;

1-İş güvencesi olmayan, gerçek ücretlerin gösterilmediği sözleşmeler,

2-Yıllık izin hakkının olmaması,

3-Tatil günlerinde farklı ücret ödenmemesi,

4-Şiddet,

5-Tıbbi malzemelerin yetersizliği,

6-Özel Hastanelerin acil hizmetlerini, hizmet alımıyla sürdürmek istemesinin çalışan açısından yarattığı hak kayıpları,

Devlet Hastaneleri;

1-Mobbing,

2-İş yoğunluğu,

3-Geçici görevlendirmeler,

4-Konsultasyon güçlükleri,

5-Şiddet,

6- Tıbbi malzemelerin yetersizliği,

Genel Olarak;

1-Birinci basamağın yetersiz örgütlenmesi nedeniyle acil olmayan başvurular,

2-Toplumda sağlık okuryazarlığının düşük seviyesi,

3-Acil hekimleri ile tabip odalarının iletişiminin zayıflığı,

IV. Atanmayan Hekimler:

1-OHAL döneminde başlatılan hekim atamalarında güvenlik soruşturması,

2-OHAL sonrası, devlet memurlarının atanmasında uygulanacak güvenlik düzenleyen 48.maddenin genişletilerek hekimlerin dahil edilmesi,

3-Özel hastanelerde çalışacak hekimler için güvenlik soruşturmasının zorunlu olmadığı,

4-Kişi ile ilgili bilgileri değerlendiren kurumların, işe almak yönünden farklı davranışlar gösterebildiği,

5-Söz konusu kanunun iptali için CHP tarafından AYM’e başvuruda bulunulduğu bilgileri paylaşıldı.

“HASTANE BAHÇESİNDE ACİL TIP UZMANI ÖLÜ BULUNDU” HABERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA Önceki

“HASTANE BAHÇESİNDE ACİL TIP UZMANI ÖLÜ BULUNDU” HABERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

TTB Aile Hekimliği kol toplantısı tutanağı Sonraki

TTB Aile Hekimliği kol toplantısı tutanağı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Basın bültenine abone olun

Son gelişmelerden anında haberdar olmak için basın bültenine abone olun.