TTB PRATİSYEN HEKİM KOLU, SİNOP'TA KAYBETTİĞİMİZ HEKİMLER İÇİN AÇIKLAMA YAPTI


Üzgünüz, Kızgınız, Yastayız

Sinop'un Boyabat ilçesine geçici görevle görevlendirilen meslektaşlarımızın görev yerine giderken trafik kazası geçirdiği, meslektaşlarımız Dr. Sena Sakin ve Dr. Mehmet Turan Yazlar ile araç şoförü Ender Çıraklı’nın yaşamını yitirdiğini, meslektaşımız Dr. Beyzanur Çetin’in ise yaralı olduğunu büyük üzüntüyle öğrendik.

Yaşamını yitiren Dr.Sena Sakin ve Dr.Mehmet Turan Yazlar ile araç şoförü Ender Çıraklı’nın ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. 

Yaralı meslektaşımız Dr. Beyzanur Çetin'e acil şifalar diliyoruzç Meslektaşımızın tedavisi için Sağlık Bakanlığı tüm olanaklarını seferber etmelidir.

Sağlık sisteminin eksikliklerinin giderilmesinde Sağlık Bakanlığınca pratisyen hekimlerin geçici görevlendirilmesi sıradanlaşmış, bezdirici bir uygulama halindedir. Bu uygulama meslektaşlarımızı hayattan koparmıştır.

Geçici görevlendirme ile ilgili mevzuat açık olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı’nın zaman zaman buna uygun davranmadığı aşikardır. Hekimler, zamanında uygun tebligat yapılmadan geçici göreve gönderilmekte; gönüllük, idarenin personeli arasında adalet ve eşitlik ilkelerini gözetmesi gibi kurallara uyulmadığı gözlenmektedir. Özellikle acil servislerdeki hekim ihtiyacı günübirlik görevlendirmelerle diğer hastaneler ya da ilçe sağlık müdürlüklerinde çalışan hekimlerce çözülmeye çalışılmaktadır. Günaşırı nöbetler, insanca çalışmanın çok ötesinde çalışma zamanları rutin haline gelmektedir. Ayrıca askeri hekim ihtiyacına binaen askeri bölgelere yine son dakika görevlendirmesi ile hekim gönderilmektedir.

Sağlık sisteminin eksikliklerinin giderilmesinde geçici çözümlerden, geçici görevlendirmelerden vazgeçilmelidir.

Sağlık Bakanlığı tarafından çeşitli gerekçelerle zaman zaman daha da artan geçici görevlendirme uygulamasının kamu yararına ve hizmet amacına uygun olması gerektiğini, çalışanlar arasında eşitlik ve hakkaniyeti bozmamasını, geçici görevlendirme sırasında ulaşım, konaklama da dahil pek çok bileşeni kapsayan güvenli, güvenceli çalışma hakkının Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğunda olduğunu hatırlatır; olayın sadece trafik kazası değil, iş kazası olduğunun bilincinde olarak konunun takipçisi olacağımızı; meslektaşlarımızın yasal haklarının hukuksal süreçlerde de takipçisi ve savunucusu olacağımızı bildiririz.

Devlet hizmet yükümlülüğü kurası ile mesleğe başladıkları ilk görev yerlerinde ülkenin dört bir yanında Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın çökerttiği sağlık sisteminin tüm krizlerini çözme aracı olarak görülen, yöneticiler tarafından deontolojiye uygun olmayan yaklaşımlara maruz kalan, acil servislerde tükenmişlik içinde sağlık hizmeti sunmaya çalışan tüm pratisyen hekimlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Her nerede görevli olursa olsun tüm pratisyen hekimleri her zaman onların yanında olacak olan pratisyen hekim komisyonlarına davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu