SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI SEMPOZYUMU


İzmir Tabip Odasının düzenlediği sağlıkta dönüşüm programı sempozyumuna katılan oda başkanımız Dr.Hasan Semih Bilgin, sağlıkta dönüşümün yakın ve orta vade geleceği üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Sempozyum da her yönüyle değerlendirilen sağlıkta dönüşüm programının önümüzdeki süreçte de hem sağlık ortamı hemde hekimlik açısından olumsuzluklar barındırmaya devam edeceği, meslek örgütü olarak mücadelenin sürdürülmesi ve çözüm önerilerinin tartışılmaya devamının önemine vurgu yapıldı.